Vee- ja kanalisatsioonitooted

Vee- ja kanalisatsioonitoodete detailid

Vaatluskaevupõhi D500

Kasutatakse kanalisatsiooni süsteemides vaatluskaevuna. Kaevu pikendusena sobib kasutamiseks D560 mm PE toru. Väljuva toru ühendamiseks trassi torustikuga sobib vastava läbimõõduga toru torumuhv. Sisendtoru võib kaevu tuua otse või vabalt valitud kuni 45 kraadise nurga all. Sisenev toru ühendamiseks kaevuga tuleb kasutada keevitust. Kaevu maksimaalne paigaldussügavus 2,65m.

Vaatluskaevupõhi D400

Kasutatakse kanalisatsiooni süsteemides vaatluskaevuna. Kaevu pikendusena sobib kasutamiseks D400 mm PE toru. Väljuva toru ühendamiseks trassi torustikuga sobib vastava läbimõõduga toru torumuhv. Sisendtoru võib kaevu tuua otse või vabalt valitud kuni 45 kraadise nurga all. Sisenev toru ühendamiseks kaevuga tuleb kasutada keevitust. Kaevu maksimaalne paigaldussügavus 3,2m.

Sadeveekaevupõhi pall D800

Kasutatakse sadevee süsteemides liivakogumise kaevuna. Kaevu kõrgendusena saab kasutada D560 mm ja D400 mm PE plastikust toru. Toru tuleb kaevule keevitada. Vajadusel võib kaevu lõigata keskelt ribi kohalt pooleks ja tekkinud pooli kasutada D800 PE torule põhja ja laena.

Kaevu kasulik maht 275 l. Kaevu maksimaalne paigaldussügavus 2,5 m.

Sadeveekaevupõhi sile D800 madal

Kasutatakse sadevee süsteemides liivakogumise kaevuna ja põrandatrapina. Kaevu kõrgendusena saab kasutada D560 mm ja D400 mm PE plastikust toru. Toru tuleb kaevule keevitada. Vajadusel võib kaevu lõigata keskelt ribi kohalt pooleks ja tekkinud pooli kasutada D800 PE torule põhja ja laena.

Kaevu kasulik maht 200 l. Kaevu maksimaalne paigaldussügavus 2,6 m.

Sadeveekaevupõhi sile D800 kõrge

Kasutatakse sadevee süsteemides liivakogumise kaevuna ja põrandatrapina. Kaevu kõrgendusena saab kasutada D560 mm ja D400 mm PE plastikust toru. Toru tuleb kaevule keevitada. Vajadusel võib kaevu lõigata keskelt ribi kohalt pooleks ja tekkinud pooli kasutada D800 PE torule põhja ja laena.

Kaevu kasulik maht 375 l. Kaevu maksimaalne paigaldussügavus 0,6 m.

Kaevude osad

Teeninduskaevu pikendus D600

Teeninduskaevu pikendus D600, H1000 mm. Teeninduskaevu saab ribide vahelt lõigates oludele vastava kõrguse saavutamiseks lühemaks saagida. Teeninduskaevule sobivad nii plastikust luugid kui ka ujuv malmluuk. Soovikorral pakume juurde paigalduse ja teleskoopse luugi tihendeid.

Üleminek D900-700

Üleminek D D900-700 on mõeldud kasutamiseks kaevude lagede ehitamisel suurema kaevu korpuse kahandamisel sobiliku väikesema läbimõõduga luugi paigalduse jaoks.

Kaevu kest D500 H500

Kaevu kest D500 kõrgusega 500 mm on kasutatav nii kanalisatsiooni kui sadevee pumpla ehitamiseks, põranda trapikaevuna, kontrollkaevuna, proovivõtukaevuna või väikese rasvaeraldajana. Kaevule sobib paigaldada D500 ujuv malmluuk või plastikust teleskoopiline luuk D400.

Kaevu kest D500 H1500

Kaevu kest D500 kõrgusega 1500 mm on kasutatav nii kanalisatsiooni kui sadevee pumpla ehitamiseks, kontrollkaevuna ja proovivõtukaevuna. Vajadusel saab kaevu pikendada kaevukestaga D500, H500. Kaevule sobib paigaldada D500 ujuv malmluuk või plastikust teleskoopiline luuk D400. Suurim lubatud paigaldussügavus 2,6 m.

Kaevu kest D800

Kaevu kesta D800 on kasutatav nii kanalisatsiooni kui sadevee pumpla ehitamiseks, kontrollkaevuna, proovivõtukaevuna, rasvaeraldajana, õlipüüdurina, veemõõdukaevuna või siibrikaevuna. Vajadusel saab kaevu pikendada teeninduskaevupikendusega D600. Kaevule sobib paigaldada D600 ujuv malmluuk, plastikust kumer luuk D600 ja 800 või plastikust teleskoopiline luuk D600. Suurim lubatud paigaldussügavus 3,5 m.

Kaevu kest D1000

Kaevu kesta D1000 on kasutatav nii kanalisatsiooni kui sadevee pumpla ehitamiseks, kontrollkaevuna, proovivõtukaevuna, rasvaeraldajana, õlipüüdurina, veemõõdukaevuna või siibrikaevuna. Vajadusel saab kaevu pikendada teeninduskaevupikendusega D600. Kaevule sobib paigaldada D600 ujuv malmluuk, plastikust kumer luuk D600 ja 800 või plastikust teleskoopiline luuk D600. Suurim lubatud paigaldussügavus 3,5 m.

Kaevu kest D1500

Kaevu kesta D1500 on kasutatav nii kanalisatsiooni kui sadevee pumpla ehitamiseks, kontrollkaevuna, proovivõtukaevuna, rasvaeraldajana, õlipüüdurina, veemõõdukaevuna või siibrikaevuna. Vajadusel saab kaevu pikendada teeninduskaevupikendusega D600. Kaevule sobib paigaldada D600 ujuv malmluuk, plastikust kumer luuk D600 ja 800 või plastikust teleskoopiline luuk D600. Suurim lubatud paigaldussügavus 4,5 m.

Pumpla soojustatud lagi D1600

Pumpla soojustatud lage saab kasutada D1400 – D1800 spiraalsest torust valmistatud pumplate korral lagede valmistamiseks. Toode on valmistatud kahekordse seinaga, mille tekkinud õõnsus täidetakse 50 mm paksuse polüuretaaniga. Soojustus tagab pumpla mittekülmumise külmadel aastaaegadel.

Plastluugid kaevudele ja muudele toodetele
Plastist luuke võib kasutada nii vee- ja kanalisatsioonikaevudel, mahutitel, kuid need on sobilikud kasutamaks ka muudes kohtades.

Kumer luuk D800 ja D600

Kumerad luugid D600 ja D800 on mõeldud kasutamiseks haljasaladel. Luuk kannab inimese raskust kuid mitte transporti. Võime luugi varustada kliendile sobiliku erilogoga. Luukidele on olemas lukustamise ja kinnitamise klambrid, mille võima soovikorral kliendile luukidega kaasa pakkuda.

Teleskoopiline luuk D600 ja D400

Teleskoopilised luugid D400 ja D600 on mõeldud kasutamiseks haljasaladel. Luuk kannab inimese raskust kuid mitte transporti. Võime luugi varustada kliendile sobiliku erilogoga. Luugid võimaldavad kaevu kõrgust reguleerida 400 mm ulatuses. Luugid on lukustatavad. Soovikorral täidame luugid soojapidavuse suurendamiseks polüuretaaniga. Pakume ka vastava mõõduga teleskoobitihendeid.