Vatten- och avloppsprodukter

Detaljer av vatten- och avloppsprodukter

Bas för observationsbrunn D500

Används i avloppssystem som observationsbrunn. Som förlängning av brunnen kan man använda D560 mm PE-röret. Till koppling av det utgående röret med dess rörledningar passar en rörhylsa med motsvarande diameter. Det ingående röret kan man bringa till brunnen direkt eller under vilket som helst hörn på max. 45 grader. För att koppla det ingående röret med brunnen bör man använda svetsning. Det maximala placeringsdjupet av brunenn är 2,65m.

Bas för observationsbrunn D400

Används i avloppssystem som observationsbrunn. Som förlängning av brunnen kan man använda D560 mm PE-röret. Till koppling av det utgående röret med med dess rörledningar passar en rörhylsa med motsvarande diameter. Det ingående röret kan man bringa till brunnen direkt eller under vilket som helst hörn på max. 45 grader. För att koppla det ingående röret med brunnen bör man använda svetsning. Det maximala placeringsdjupet av brunenn är 3,2m.

Bas för regnvattenbrunn, bal D800

Används i regnvattensystem som sandsamlingsbrunn. Som höjd av brunnen kan man använda D560 mm och D400 mm PE plastikrör. Röret måste svetsas till brunnen. Vid behov kan man skära brunnen vid sidan på mitten till halvor och använda dessa halvor som botten och tak för D800 PE-röret.

Brunnens användbara volym utgör 275 l. Maximala placeringsdjupet av brunenn är 3,2m.

Bas för regnvattenbrunn, jämn D800 låg

Används i regnvattensystem som sandsamlingsbrunn och golvtrappa. Som höjd av brunnen kan man använda D560 mm och D400 mm PE plastikrör. Röret måste svetsas till brunnen. Vid behov kan man skära brunnen vid sidan på mitten till halvor och använda dessa halvor som botten och tak för D800 PE-röret.

Brunnens användbara volym utgör 200 l. Maximala placeringsdjupet av brunnen är 2,6 m.

Bas för regnvattenbrunn, jämn D800 hög

Används i regnvattensystem som sandsamlingsbrunn och golvtrappa. Som höjd av brunnen kan man använda D560 mm och D400 mm PE plastikrör. Röret måste svetsas till brunnen. Vid behov kan man skära brunnen vid sidan på mitten till halvor och använda dessa halvor som botten och tak för D800 PE-röret.

Brunnens användbara volym utgör 375 l. Maximala placeringsdjupet av brunnen är 0,6 m.

 

Delar av brunnar

Förlängning av servicebrunn D600

Förlängning av servicebrunn D600, H1000 mm. Genom att skära mellan sidorna kan man göra brunnen kortare för att åstadkomma en längd som motsvarar omständigheterna. För en servicevbrunn är lämpliga såväl plastluckor som en flytande malmlucka. Vid begäran erbjuder vi också montering och tätningar till teleskopluckan.

Övergång D900-700

Övergång D D900-700 är avsedd att användas vid bygget av brunnors tak och vid krympning av en mindre brunnkorpus, till montering av en lucka med mindre diameter.

Brunnskal D500 H500

Brunnskalet D500 med 500 mm höjd kan användas såväl till bygget av avlopp som regnvattenpumpstation, som golvets trappbrunn, kontrollbrunn, provtagningsbrunn eller separator av små mängder fett. Till brunnen kan man montera en D500 flytande malmlucka eller en teleskopisk lucka av plast D400.

Brunnskal D500 H1500

Brunnskalet D500 med 1500 mm höjd kan användas såväl till bygget av avlopp som regnvattenpumpstation, som kontrollbrunn och provtagningsbrunn. Vid behov kan man förlänga brunnen med brunnskalet D500, H500. Till brunnen kan man montera en D500 flytande malmlucka eller en teleskopisk lucka av plast D400. Maximala placeringsdjupet av brunnen är 2,6 m.

Brunnskal D800

Brunnskalet D800 kan användas såväl till bygget av avlopp som regnvattenpumpstation, som kontrollbrunn, provtagningsbrunn, fettseparerare, oljefångare, vattenmätningsbrunn eller spjällbrunn. Vid behov kan man förlänga brunnen med servicebrunnsförlängningen D600. Till brunnen kan man montera en flytande malmlucka D600, en böjd plastlucka D600 och 800 eller en teleskopisk plastlucka D600. Maximala placeringsdjupet av brunnen är 3,5 m.

Brunnskal D1000

Brunnskalet D1000 kan användas såväl till bygget av avlopp som regnvattenpumpstation, som kontrollbrunn, provtagningsbrunn, fettseparerare, oljefångare, vattenmätningsbrunn eller spjällbrunn. Vid behov kan man förlänga brunnen med servicebrunnsförlängningen D600. Till brunnen kan man montera en flytande malmlucka D600, en böjd plastlucka D600 och 800 eller en teleskopisk plastlucka D600. Maximala placeringsdjupet av brunnen är 3,5 m.

Brunnskal D1500

Brunnskalet D1500 kan användas såväl till bygget av avlopp som regnvattenpumpstation, som kontrollbrunn, provtagningsbrunn, fettseparerare, oljefångare, vattenmätningsbrunn eller spjällbrunn. Vid behov kan man förlänga brunnen med servicebrunnsförlängningen D600. Till brunnen kan man montera en flytande malmlucka D600, en böjd plastlucka D600 och 800 eller en teleskopisk plastlucka D600. Maximala placeringsdjupet av brunnen är 4,5 m.

Pumpstationens isolerade tak D1600

Pumpstationens isolerade tak kan användas på pumpstationer med D1400 – D1800 spiralrör, för att bygga ett tak. Produkten har tillverkats med dubbelvägg, vars ihålighet 50 mm fylls med polyuretan. Isoleringen garanterar att pumpstationen inte kyler ner sig under kalla årstider.

Plastluckor till brunnar och andra produkter
Plastluckor kan man använda såväl till vatten- som avloppsbrunnar och containrar, fast de är lämpliga till användning även på andra ställen.

Böjd lucka D800 ja D600

De böjda luckorna D600 och D800 är avsedda till användning på gräsområden. Luckan bär vikten av en människa, men inte vikten av transport. Vi kan utrusta luckan med en speciell logotyp efter kundens önskemål. Till luckorna finns lås- och fästningsklämmor, som vi, om så önskas, kan erbjuda kunden i kombination med luckorna.

Teleskopisk lucka D600 ja D400

De teleskopiska luckorna D400 och D600 är avsedda till användning på gräsområden. Luckan bär vikten av en människa, men inte vikten av transport. Vi kan utrusta luckan med en speciell logotyp efter kundens önskemål. Luckorna gör det möjligt att reglera brunnens i höjd upp till 400 mm. Luckorna är låsbara. Om så önskas, fyller vi luckorna med polyuretan för att öka isoleringen. Vi erbjuder även teleskoptätningar av motsvarande storlek.