Tööstuslikud mahutid

Mahutid e. silindrilise kujuga reservuaarid
Maaalused ja maapealesed mahutid, mahutid transpordivahenditele.

Valmistame erinevatest termoplastikutest (HD-PE, PP-H, PVC, PVDF ja ECTFE) ja klaasfiibrist (GRP erinevate vaikudega) mahuteid mida võib paigaldada nii maa alla kui maa peale, vertikaalse või horisontaalse asetusega. Plastmahutid sobivad kasutamiseks kemikaalide säilitamiseks k.a. happelised ja aluselised vedelikud, pulbriliste materjalide hoiustamiseks, joogivee säilitamiseks, heitvete puhastuse protsessides jne.

Ohtlike ainete säilitamiseks mõeldud mahutid võime varustada lekke basseiniga või paigaldada mahutile topelt sein lekkemääramise võimalusega.

Paigaldame mahutitele redelid ja käsipuid, mõõteseadmeid ning vajalikke sisse- ja väljaviike koos torustikega.

Mahutite projekteerimisel võtame arvesse standardi EN12573 poolt sätestatud nõudeid, mis kehtestab toodetavatele mahutitele eritingimused vastavalt nende kasutamise iseloomule – sise- või väliskasutus, säilitatava aine keemilised omadused, temperatuure jne.

Vannid e. kandilise kujuga reservuaarid

Vanne kasutatakse nt

  • toiduainete tööstuses protsesside vannidena,
  • kemikaalide säilitamisel lekke basseinina,
  • kemikaalide ja kütuste säilitamisel kogumismahutina,
  • galvaanika tööstuses protsessi mahutina,
  • kalakasvatuses erinevate otstarvetega basseinidena,
  • vähem kemikaalide toimele vastupidavatest materjalidest valmistatud vannide pinnakattena, kus termoplastikust sisevooderdus annab kemikaali suhtes vastupidavuse ja välimine kiht nt raudbetoon või teras, annab konstruktsioonilise vastupidavuse vedeliku rõhule.

Vannide tootmiseks kasutatavad materjalid on HD-PE, PP-H, PVC, PVDF, ECTFE ja klaasplast.

Gaasipesurid
Gaasipesureid kasutatakse suitsugaaside ohtlikest ühenditest puhastamiseks.

Gaasipesurid on mõeldud gaasilistest heitmetest erinevate komponentide eraldamiseks ja kokku kogumiseks nt tolm, ebameeldiva lõhna tekitavad ained või keskkonnale ohtlikud ained.

Kasutuskohad: loomakasvatus, kemikaalide käitlemine või tootmine, kütuste käitlemine või tootmine jne kus veel võib tekkida õhu puhastamise vajadus.

Transpordimahutid
Erinevad mahutid transpordivahenditele

Valmistame nii klaasplastist kui PE plastikust vedelike transportimiseks sobivaid mahuteid. Valida saab auto platvormile kinnitatava ja multilift raamile kinnitatava mahuti tüübi vahel. Mahutid on varustatud loksumisvastaste vaheseinte, veetihedate luukide, täite- ja tühjendusühenduste ja õhutustorudega. Standardsete transpordimahutite suurused on: 5 m3, 6 m3, 10 m3, 12 m3, 15 m3, 20 m3, 23 m3 ja 28 m3.