Säiliöt teollisuuskäyttöön

Säiliöt eli sylinterinmuotoiset nestemäisten aineiden säilytysastiat
Maanalaiset ja maanpäälliset säiliöt, säiliöt ajoneuvoihin.

Valmistamme erilaisista lämpömuoveista (HD-PE, PP-H, PVC, PVDF ja ECTFE) ja lasikuidusta (GRP erilaisilla hartseilla) säiliöitä, joita voidaan asentaa maan alle ja maan päälle, pysty- ja vaakasuoraan. Muovisäiliöitä käytetään kemikaalien, mm. happamien ja emäksisten nesteiden, jauhemaisten aineiden, juomaveden säilyttämiseen, jäteveden puhdistusprosessissa ym. erilaisiin tarkoituksiin.

Vaarallisten aineiden säilytykseen tarkoitettuihin säiliöihin voidaan asentaa lisäksi vuotoallas tai rakentaa säiliö kaksinkertaisella seinämällä ja vuodonilmaisimilla varustettuna.

Asennamme säiliöihin tarvittaessa tikkaat ja kaiteet, mittauslaitteet sekä sisääntulo- ja poistoventtiileillä ja tarvittavilla putkiliitännöillä ja putkilla.

Noudatamme säiliöiden suunnittelussa standardin EN12573 asettamia vaatimuksia, joissa on säädetty säiliöihin niiden käyttötarkoituksen (sisä- tai ulkokäyttö, säilytettävän aineen kemialliset ominaisuudet, lämpötilat jne.) pohjalta kohdistetuista erikoisvaatimuksista.

Altaat eli muodoltaan kulmikkaat säilytysastiat

Altaita voidaan käyttää mm.

  • Elintarviketeollisuudessa prosessialtaina,
  • Kemikaalien säilytyksessä vuotoaltaina,
  • kemikaalien ja polttoaineiden säilytyksessä keräyssäiliöinä,
  • galvanointiteollisuudessa prosessialtaana,
  • kalanviljelyssä erilaisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettuina altaina,
  • vähemmän kemikaalien vaikutusta kestävistä materiaaleista valmistettujen altaiden pinnoitteena, jolloin lämpömuovista valmistettu sisäverhous varmistaa kemikaalien vaikutuksen kestävyyden ja ulkokerros, esimerkiksi teräsbetoni tai teräs, tekee rakenteesta nesteen painetta kestävän.

Altaiden valmistukseen käytettävät materiaalit ovat HD-PE, PP-H, PVC, PVDF, ECTFE ja lasikuitumuovi.

Kaasunpesulaitteet
Kaasunpesulaitteita käytetään savukaasujen vaarallisista yhdisteistä puhdistamiseen.

Kaasunpesulaitteet on tarkoitettu kaasumaisen emissiosta erilaisten komponenttien, mm. pölyn, hajuhaittaa aiheuttavien aineiden tai ympäristölle vaarallisten aineiden poistamiseen.

Käyttökohteet: eläintenhoito, kemikaalien käsittely tai valmistus, polttoaineiden käsittely tai valmistus sekä muut käyttökohteet, joissa on tarvetta poistoilman puhdistamiseen.

Kuljetussäiliöt
Erilaiset säiliöt ajoneuvoihin

Valmistamme lasikuitumuovista ja PE-muovista kuljetukseen sopivia säiliöitä. Tuotevalikoimassa ovat valittavana ajoneuvon lavalle kiinnitettävät ja multilift-nosturin runkoon kiinnitettävät säiliötyypit. Säiliöissä on läikkymistä estävät väliseinät, vesitiiviit luukut, täyte- ja tyhjennysliitännät sekä ilmanpoistoputket. Kuljetussäiliöiden vakiomallien koot ovat: 5 m3, 6 m3, 10 m3, 12 m3, 15 m3, 20 m3, 23 m3 ja 28 m3.