Outsourcing

Tillverkare av plastprodukter med erfarenhet sedan 2005
Rotationsgjutning används till att producera produkter som är ihåliga och sömlösa på insidan.

Frog Plastic grundades år 2005 med målet att erbjuda den bästa outsourcingservicen på basis av rotationsgjutningsteknologi såväl i Estland som också på hela den baltiska och nordiska marknaden. Under vår 11 års verksamhetstid har vi genomgått betydande utveckling och vunnit erkännande bland våra kunder. Med våra kunder har det utvecklats långvariga, stabila relationer, som bara intensifierats under årens lopp.

Våra kunder är verksamma inom följande områden:

  • Sjöfart – flytbryggor, poid, pontoner, osv;
  • Miljöteknik – tankar, brunnar, rördelar, pumpstationer, separatorer, osv;
  • Miljöekonomi – soptunnor, avträden, avfallsinsamligskar, osv;
  • Lantbruk – dryckbehållare, matbehållare, transportcontainrar för vätskor, vatteninsamlingscontainrar, osv;
  • Design – element till det offentliga utrymmet, möbler, ljus, lekplatser, leksaker;
  • Maskinbygg – tankar, omslag av anläggningar, olika detaljer;
  • Trafiksäkerhet – vägspärrar, sandningslådor, osv.

Vi bjuder på hjälp i alla skeden av produkttillverkning, från produktdesign och tillverkning av formar ända till gjutning av produkterna, komplettering och olika logistiklösningar. Vi har ett högst professionellt team som hittar en lösning till eventuella problem som uppstår.

Kvalitetsförvaltningssystemet av Frog Plastic motsvarar ISO 9001- standarden och dess första certifiering skedde år 2006.

Frog Plastic använder två rotationsgjutningsanläggningar, varav en är en anläggning av karusell-typen med 2,1 m diameter, och det andra en anläggning av shuttle-typen med 3,5 m diameter. Således kan vi tillverka produkter vars maximala tjocklek uppnår 3,5 meter.Från en idé -> till en produkt

Tillverkningsprocess

Tillverkningen av en bra produkt måste föregås av grundlig planering. För detta ändamål involverar vi de bästa specialisterna och pålitliga partners.

Vision eller produkt

Prata med oss om dina önskemål eller om en redan färdig produkt

Ungefärligt priserbjudande

Vid det här skedet kan vi ge ett ungefärligt pris, som är en skattning av hurdant slutpriset av formen och produkten kan bli

Designarbete

Ingenjören skapar produktdesignen på basis av kundens uppgifter och med hänsyn till möjligheterna av Frog Plastic

Tillverkning av formen

Vi erbjuder möjligheten till tillverkning i eget hus eller söker platsen till formtillverkning som bäst passar kunden utanför huset.


Tillverkning

Tillverkning sker med två rotationsgjutningsanläggningar – med 2,1 m karusell-maskinen och 3,5 m shuttle-maskinen

Efterhandsbearbetning

Fyllning av produkterna med EPS (polyuretan), skärning, svetsning, fräsning, montering av tilläggsdelar, förpackning

Organisering av transport

Om så önskas ordnar vid transportering till den önskade destinationen