Teknologi

Fördelar och möjligheter

Rotationsgjutning används till att producera produkter som är ihåliga och sömlösa på insidan.

Dess fördel jämfört med andra bearbetningsätt av plast är låga startkostnader (mindre kostnader vid tillverkning av figuren). Tekniken gör det möjligt att tillverka produkter av stor storlek och den passar till tillverkning av produkter vars tillverkningsvolym är från hundra till några tusen produkter per år.

Under tillverkningsprocessen är det möjligt att tillverka produkter med olika färglösningar. Under processen uppstår det bara lite avfall och det är återvinningsbart. När det gäller material använder vi huvudsakligen polyetylen, vid behov även andra termoplaster. Beroende på komplexiteten av produkten och kvalitetskrav, används fläck-, gjutaluminium- eller CNC-aluminiumformar.

Polyetylenprodukter som tillverkats med rotationsmetod är resistenta, beständiga mot syra och kemikalier, fria från inre spänningar. Det är möjligt att skapa produkter med olika design, på ytan av produkter finns det inga synbara svetsningsställen. Till produkterna kan man gjuta detaljer av olika material– gummi, trä, metall, plast. Det är möjligt att tillverka ihåliga formar med dubbelvägg. Färgen på produkter kan man välja enligt RAL-systemet. Man kan gluta en logotyp på produkten och på den yttre ytan kan man tillägga dekaler, som också tillverka mångfärgbilder.

Frog Plastic erbjuder lösningar som passar kunderna. Vid hjälper vid bearbetningen av en produkt som motsvarar kundens idéer: Vi projekterar produkten som en 3D-modell, hjälper beställaren att beställa formen och godkänna prototypen, vi börjar produktionsprocessen och levererar produkterna till kunden.